ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Shadow gives" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień daje
  1. shadow rzeczownik + give czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow had given them hot lead, straight up from the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo