ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow appearing" — Słownik kolokacji angielskich

shadow appearing kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow appears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawianie się cienia
  1. shadow rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Data saw a shadow appear in the man's dark eyes on the last words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo