KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow leaping" — Słownik kolokacji angielskich

shadow leaping kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow leaps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skakanie cienia
  1. shadow rzeczownik + leap czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shadows leapt across his features as he looked each man full in the face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo