KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow leaps" — Słownik kolokacji angielskich

shadow leaps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skoki cienia
  1. shadow rzeczownik + leap czasownik
    Zwykła kolokacja

    Shadows leapt across his features as he looked each man full in the face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo