ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow dances" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shadow dances" po angielsku

rzeczownik
  1. taniec cieni

"shadow dances" — Słownik kolokacji angielskich

shadow dances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tańce cienia
  1. shadow rzeczownik + dance czasownik
    Zwykła kolokacja

    Shadows danced across the wall as I made my way to the main room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo