"Shadow closes" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow closes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień zamyka
  1. shadow rzeczownik + close czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow had closed the door of the red room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo