"shadow stretching" — Słownik kolokacji angielskich

shadow stretching kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow stretches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozciąganie cienia
  1. shadow rzeczownik + stretch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His shadow, black and very long, stretched far out in front of him to the point the way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo