"shadow closes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow closes kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow closes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień zamyka
  1. shadow rzeczownik + close czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had closed the door of the red room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo