"shadow makes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow makes kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow makes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień robi
  1. shadow rzeczownik + make czasownik
    Zwykła kolokacja

    He stood so close to the window that his shadow made the office seem dark.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo