"shadow looming" — Słownik kolokacji angielskich

shadow looming kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow looms
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień wyłaniając się
  1. shadow rzeczownik + loom czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The shadow of his father loomed large over him even in death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo