"shadow looks" — Słownik kolokacji angielskich

shadow looks kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow looks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień patrzy
  1. shadow rzeczownik + look czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow was looking toward the door next to the president's office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo