"Shadow looks" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow looks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień patrzy
  1. shadow rzeczownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow was looking toward the door next to the president's office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo