"Shadow finds" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow finds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień znajduje
  1. shadow rzeczownik + find czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow had certainly found it such the night before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo