"shadow flickers" — Słownik kolokacji angielskich

shadow flickers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): migotania cienia
  1. shadow rzeczownik + flicker czasownik
    Zwykła kolokacja

    Shadows flickered behind the Hawk's eyes as he took his leave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo