ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Shadow stands" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow stands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień stoi
  1. shadow rzeczownik + stand czasownik
    Zwykła kolokacja

    The dark shadow of a man stood next to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo