"Shadow returns" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow returns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Powroty cienia
  1. shadow rzeczownik + return czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow had rounded through the kitchen and returned to the hallway.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo