"Shadow leaves" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liście cienia
  1. shadow rzeczownik + leave czasownik
    Zwykła kolokacja

    And if I turned my back again, the shadow would not leave me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo