"Shadow knows" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow knows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień wie
  1. shadow rzeczownik + know czasownik
    Silna kolokacja

    Shadow knew what she must do to win a place here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo