"Shadow appears" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow appears kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow appears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień pojawia się
  1. shadow rzeczownik + appear czasownik
    Luźna kolokacja

    Data saw a shadow appear in the man's dark eyes on the last words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo