"shadow reaches" — Słownik kolokacji angielskich

shadow reaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow reaches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień dochodzi
  1. shadow rzeczownik + reach czasownik
    Luźna kolokacja

    The shadows had nearly reached the other side of the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo