"Shadow reaches" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow reaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień dochodzi
  1. shadow rzeczownik + reach czasownik
    Silna kolokacja

    The shadows had nearly reached the other side of the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo