"Shadow speaks" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow speaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień mówi
  1. shadow rzeczownik + speak czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow spoke an order to the driver of the cab.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo