"Shadow shifts" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow shifts kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow shifts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zmiany cienia
  1. shadow rzeczownik + shift czasownik
    Luźna kolokacja

    I moved my feet again, watching shadows shift across me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo