"shadow flickering" — Słownik kolokacji angielskich

shadow flickering kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow flickers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień migocząc
  1. shadow rzeczownik + flicker czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shadows flickered behind the Hawk's eyes as he took his leave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo