"Shadow catches" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow catches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień łapie
  1. shadow rzeczownik + catch czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow had caught these fiends at a moment when they thought their safety complete.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo