"shadow flitting" — Słownik kolokacji angielskich

shadow flitting kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow flits
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień migając
  1. shadow rzeczownik + flit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She stood still, and a dark shadow that he could not see flitted across her face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo