"shadow drifts" — Słownik kolokacji angielskich

shadow drifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dryfy cienia
  1. shadow rzeczownik + drift czasownik
    Luźna kolokacja

    Morning turned into afternoon; long shadows drifted across the landscape.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo