"shadow flits" — Słownik kolokacji angielskich

shadow flits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cioty cienia
  1. shadow rzeczownik + flit czasownik
    Luźna kolokacja

    She stood still, and a dark shadow that he could not see flitted across her face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo