"shadow slips" — Słownik kolokacji angielskich

shadow slips kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow slips
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyłki cienia
  1. shadow rzeczownik + slip czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the trees through which they passed, the shadows slipped now like living things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo