"Shadow wheels" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow wheels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Koła cienia
  1. shadow rzeczownik + wheel czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow had wheeled to the center of the corridor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo