"shadow spills" — Słownik kolokacji angielskich

shadow spills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień rozlewa
  1. shadow rzeczownik + spill czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His shadow spilled over the rocks ahead of him, tinged with a dark bronze color at its edges.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo