"shadow darts" — Słownik kolokacji angielskich

shadow darts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzałki cienia
  1. shadow rzeczownik + dart czasownik
    Luźna kolokacja

    Shadow darted a look around the kitchen and out into the hall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo