"shadow chases" — Słownik kolokacji angielskich

shadow chases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pościgi cienia
  1. shadow rzeczownik + chase czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He peered ahead through the thin curtain of the rain and watched me shadows chase after the light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo