"shadow drifting" — Słownik kolokacji angielskich

shadow drifting kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow drifts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znoszenie cienia
  1. shadow rzeczownik + drift czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Morning turned into afternoon; long shadows drifted across the landscape.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo