"shadow races" — Słownik kolokacji angielskich

shadow races kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow races
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścigi cienia
  1. shadow rzeczownik + race czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A shadow raced toward him and he looked up, into the sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo