"Shadow races" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow races kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wyścigi cienia
  1. shadow rzeczownik + race czasownik
    Luźna kolokacja

    A shadow raced toward him and he looked up, into the sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo