"shadow rolls" — Słownik kolokacji angielskich

shadow rolls kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow rolls
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolki cienia
  1. shadow rzeczownik + roll czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A great shadow rolled over him, and kept on rolling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo