"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) play, economy, move
Kolokacji: 3
(5) Secretary, Leader, secretary
Kolokacji: 4
(6) Magazine, show
Kolokacji: 2
(7) box, area, Heart
Kolokacji: 3
(9) puppetry, mask, dance
Kolokacji: 3
(10) boxing, Boxer
Kolokacji: 2
(11) theater, ministry
Kolokacji: 2
(12) line, factory
Kolokacji: 2
(13) King, realm
Kolokacji: 2
(14) pass, Zone, detail
Kolokacji: 3
(15) portfolio, Traffic
Kolokacji: 2
1. shadow portfolio = portfolio cienia shadow portfolio
2. Shadow Traffic = Cień Ruch Uliczny Shadow Traffic
  • Shadow Traffic says 10.
  • Shadow Traffic rarely mentions it.
  • Fiducia began her career at Shadow Traffic in New York.
  • The station also used Shadow Traffic, based in New York City, for their traffic reports.
  • Radio listeners know Shadow Traffic, which provides traffic reports twice an hour to many stations in the metropolitan area.
  • Shadow Traffic works on a barter system, which costs the radio stations nothing.
  • He works for Shadow Traffic in Rutherford, New Jersey.
  • "An unqualified success," said Martin Quinn, operations manager of Shadow Traffic.
  • Beginning on December 3, 1979, the station began to air traffic reports from Shadow Traffic during morning and afternoon rush hours.
  • A crucial element of Shadow Traffic is its fleet of light aircraft.
(16) Mountain, banking
Kolokacji: 2
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.