"Shadow weaves" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow weaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sploty cienia
  1. shadow rzeczownik + weave czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had weaved a remarkable course back from two squares below.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo