"Shadow rides" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow rides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Jazdy cienia
  1. shadow rzeczownik + ride czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow rode the freight elevator to the top floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo