"Shadow circles" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow circles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Koła cienia
  1. shadow rzeczownik + circle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Harry took the path to the hacienda, while The Shadow circled through the woods.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo