"shadow swims" — Słownik kolokacji angielskich

shadow swims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pływania cienia
  1. shadow rzeczownik + swim czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Their shadows swam about on it, then blended, faded.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo