"fleeting shadow" — Słownik kolokacji angielskich

fleeting shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowy cień
  1. fleeting przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And in her face he saw a fleeting shadow of the girl she had been.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo