"Shadow Traffic" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow Traffic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień Ruch Uliczny
  1. shadow rzeczownik + traffic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shadow Traffic says 10.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo