"shadow wavers" — Słownik kolokacji angielskich

shadow wavers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień jest zmienny
  1. shadow rzeczownik + waver czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Deep black shadows wavered as her light moved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo