"Shadow crawls" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow crawls kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow crawls
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kraule cienia
  1. shadow rzeczownik + crawl czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A shadow crawled over the ground as an ugly cloud moved across the sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo