"Shadow trails" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow trails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szlaki cienia
  1. shadow rzeczownik + trail czasownik
    Luźna kolokacja

    No shadow trailed behind us; we were never in the light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo