"momentary shadow" — Słownik kolokacji angielskich

momentary shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowy cień
  1. momentary przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And as for David--the lifting cloud cast a momentary shadow there; but the fresh wind of common sense blew it away into rags.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo