"shadow portfolio" — Słownik kolokacji angielskich

shadow portfolio kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): portfolio cienia
  1. shadow rzeczownik + portfolio rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On 23 May 2012, Jones stood down from the front bench and his shadow portfolios while an investigation took place.

powered by  eTutor logo