"shadow slides" — Słownik kolokacji angielskich

shadow slides kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow slides
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżalnie cienia
  1. shadow rzeczownik + slide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A shadow slid across her face and she looked out at something the two men couldn't see.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo